A Cehmester Ügyfeleinek jogos törvényes és hasznos tanácsokat ad

Cégügyek esetén is!

Cégalapítás

Azonnali cégalapítás a Céhmesternél

Az azonnali cégalapítás a Céhmesternél azt jelenti, hogy az egyszerűsített cégalapítás (régiesen : céh alapítás)
folyamatát,
amely vonatkozik minden típusra, amelyet a hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény nevesít,
például: Betéti Társaság ( BT )
Korlátolt Felelősségű Társaság ( KFT )
Részvénytársaság ( RT )
Stb.
Illetve ezen céheknek, (cégeknek) a cégbejegyzéshez szükséges teendőit, a lehetö legrövidebb idötartamra tömörítjük.
A Céhek (cégek) bejegyzéséhez szükséges teendők címszavakban:
 tájékoztatás és adatfelvétel,
cégnév (céhnév) ellenőrzés,
ÁFA kör kód meghatározása,
Cégformának (céhformának) megfelelő iratszerkesztés,
aláírási procedúra,
iratbeküldés,
stb.
FONTOS TUDNIVALÓ CÉGEK ( CÉHEK ) alapításához !
Ahhoz, hogy a folyamatot gyorsan és sikeresen végigvigyük,
ügyfeleink konstruktív, aktív együttmüködése szükséges!
Az adatfelvételnek a cégalapítási ( céhalapítási )döntés után,
minél HAMARABB célszerü megtörténnie,
csak így van jó esély arra,
hogy a céget a törvényben meghatározott minimális idö alatt,
akár még másnap bejegyezzék.

A folyamat végig viteléhez szükség van minden adatra és tényre,
valamint az érintett személyek személyi okmányaira és személyes jelenlétére!
A szolgáltatás alapdíja 50.000 Ft + ÁFA  (+15.000Ft illeték),

Cégalapításhoz ( céhalapításhoz )

KÖZVETLEN KAPCSOLATFELVÉTEL !

Akár telefonon is SEGÍTÜNK !

HÍVJON BIZALOMMAL!

 

+36 20 454 9009

vagy küldjön SMS-t és mi válaszolunk!

vagy írjon e-mailben :

Az Ön neve:

Az Ön e-mail címe:

Az Ön telefonszáma:

Kérdése röviden:

 

 

 

A CÉGALAPITÁS MÜVELETEI

bövebben:

 

A cégalapítás (céhalapítás) és cégmódosítás (céhmódosítás) több mint 20 éves vállalkozásunk legfontosabb, legtöbb ügyfelet vonzó, legnagyobb szakértelmet kívánó tevékenysége. Szolgáltatásunk legnagyobb előnye a gyorsaság és a jól szervezettség

Az elektronikus cégalapítás országos műszaki-technikai feltételeinek megteremtése óta a magyar céget alapító ügyfeleinknek a cégbejegyzéshez szükséges dolgokat gyorsan és egy helyen tudjuk intézni, Kft, Zrt és Bt/Kkt alapítás esetén.

Igazából mindössze 2 alkalommal szükséges ügyfeleink aktív személyes közreműködése!

Mi az a 2 dolog, amit irodánk nem tud elintézni ügyfeleink közreműködése nélkül?

1. Adatfelvétel és a hozzá kapcsolódó konzultáció: cégnév választás, egyéb adatok, ÁFA kör kód választás, hasonlók, mely lehet személyes (ez a jobb), de lehet e-mail-ben is pl. a nagy távolság miatt.

2. Aláírási procedúra: ehhez minden érintett félnek jelen kell lenni a megfelelő személyi okmányokkal és ügyvéd előtt aláírni a szükséges okiratokat!

AZ ÖSSZES TÖBBIT MI INTÉZZÜK!

HA SÜRGŐS, KÉRJEN AZONNALI CÉGALAPÍTÁST!

Egyébként a cégalapítás, (céhalapítás) cégmódosítás (céhmódosítás) egy összetett folyamat, melynek törvényes és praktikus végig vitele olykor még a tapasztalt vállalkozóknak is nehézséget okoz!

Többek között az alábbi problémákat kell megoldani:

 1. cégnév választás és ellenőrzés,
 2. székhely, olykor tulajdoni lap, ki legyen az ügyvezető,
 3. illeték és közzététel befizetések,
 4. bankszámlanyitás,
 5. adózási kérdések, könyvelő választás, stb.
 6. Fenti nem jogi problémákat, illetve teendőket kell összehangolni az ügyvéd által elkészített okiratok szintén ügyvéd előtti aláírásával és a Cégbírósági elküldésével, illetve bejegyeztetéssel, azaz a törvényben meghatározott jogi teendőkkel.
 7. A Céhmester mindent megtesz, hogy fentieket etikusan, precízen és törvényesen koordinálja.

Tekintse át részletesen a cégalapítás főbb teendőit, melyek Kft, Zrt és Bt/Kkt alapítása esetén egyaránt irányadók:

I. Adatfelvétel

A cégalapítás, ( céhalapítás ) ill. cégmódosítás ( céhmódosítás) megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a vezető tisztségviselők, a tevékenységi kör valamint az ÁFA kör kód megjelölése szükséges.
Használja a hatályos TEÁOR-jegyzéket!
Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges lehet a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.
Az adatfelvételkor teljes körű segítséget nyújtunk, tájékoztatást adunk a még szükséges teendőkről és egyeztetjük az aláírás, illetve egyéb ügyintézések időpontjait.
Ekkor kell a megbízásra vonatkozó általában 25.000 Ft foglalót megfizetni és ekkor kerül sor a díjak, költségek és kedvezmények pontosítására.

II. Iratkészítés

Ez nyilvánvalóan az eljáró ügyvéd feladata és felelőssége. Az elkészült iratokat a megfelelő példányszámban előkészítjük az aláírásra. A Céhmesternél (cégmesternél) a szolgáltatás tartalmazza az aláírási minták elkészítését és hitelesítését is, ezért az ügyvéd, külön díjat nem számít fel!

III. Az eljárás költségeinek megfizetése

Ebben is tudunk segítséget nyújtani, megkíméljük ügyfeleinket a banki átutalás ügyintézésétől, ügyfeleinknek ez ügyben semmilyen teendője nincs.
Egyszerűsített cégeljárásban az illeték 15.000 Ft,
és 3.000 Ft közzététel fizetendő.

IV. Aláírási procedúra

Az iratok elkészültét követően kerül sor az - ügyvéd előtti - aláírásra. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát!
Ekkor kerül sor az okiratokba foglalt adatok ellenőrzésére és az okiratokban foglalt jogi tartalom elmagyarázására az eljáró ügyvéd részéről. Ugyancsak ekkor kerül sor a hátralékos díjak és költségek megfizetésére is.

V. Az iratok cégbírósági elküldése

A Céhmester.hu ( Cégmester ) ügyvédi segédlettel kerül sor az iratok elektronikus úton történő cégbírósági benyújtására. Itt ügyfelünknek szintén nincs semmilyen teendője.
A beérkezést tanúsító dokumentumok és az elektronikus végzések az eljáró jogi képviselő elektronikus címére érkeznek, melyről telefonon értesítjük ügyfeleinket. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén egyeztetünk a szükséges teendőkről. A bejegyző végzéseket, e-akta vagy *.pdf formátumban az ügyfelek kérésére maximum 2 elektronikus címre továbbítjuk.

VI. A cégiratok átadása ügyfelünk részére

Ha a cégbíróság mindent rendben talált és a céget bejegyezte, átadjuk ügyfelünk részére az összes őt megillető papíralapú iratot. (társasági szerződés, aláírási minta, cégbírósági tanúsítvány, bejegyző végzés, valamint minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány)
Az át nem vett végzéseket és cégiratokat 3 évig őrizzük, minden kötelezettség vállalás nélkül.
Ezzel gyakorlatilag teljesítésre kerül a Céhmester (Cégmester) cégalapításra (céhalapításra) cégmódosításra (céhmódosításra) vonatkozó megbízatása.
CÉGALAPÍTÁST (cégalapítást) CÉGMÓDOSÍTÁST  (céhmódosítást)
KÖVETŐ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
A társaság képviselőjének a cégbejegyzést követően - tehát a cégiratok és a bejegyző végzés birtokában - kell eleget tenni a törvényekben előírt bejelentési és egyéb kötelezettségeknek.

Ezek cégformák szerint az alábbiak:
Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT) esetén kötelező:
bankszámlanyitás,
törzstőke elhelyezése a bankszámlára a bejegyzéstől számított 8 napon belül,
ekkor már célszerű a leendő könyvelő megbízása,
APEH, KSH, IPA hatálya alá történő bejelentkezés a bejegyzéstől számított 15 napon belül.
Tevékenységtől függően felmerülhet működési engedély, hatósági engedély, hatósági bejelentés vagy egyéb törvényben előírt bejelentési kötelezettség is.

Zártkörű Részvény Társaság (ZRT) esetén kötelező:
bankszámlanyitás,
alaptőke elhelyezése a bankszámlára a bejegyzéstől számított 8 napon belül
ISIN kód ügyintézése-részvények elkészíttetése,
értékpapírszámlák megnyitása
célszerű a leendő könyvelő megbízása
APEH, KSH, IPA hatálya alá történő bejelentkezés a bejegyzéstől számított 15 napon belül.
Tevékenységtől függően felmerülhet működési engedély, hatósági engedély, hatósági bejelentés vagy egyéb törvényben előírt bejelentési kötelezettség is.

BT/KKT esetén kötelező:
Bankszámlanyitás
célszerű a leendő könyvelő megbízása
APEH, KSH, IPA hatálya alá történő bejelentkezés a bejegyzéstől számított 15 napon belül.
Tevékenységtől függően felmerülhet működési engedély, hatósági engedély, hatósági bejelentés vagy egyéb törvényben előírt bejelentési kötelezettség is.

A cégmódosítás (céhmódosítás) a Céhmesternél a már bejegyzett főleg Kft-k, Zrt-k, Bt/Kkt-k adataiban történt változások cégjegyzékbe történő bejegyeztetését jelenti, a cégalapítás során irányadó szabályok és törvények alapján.

 

 

A CÉHMESTER.HU

Hitvallása.

Müködésének szakmai, erkölcsi alapjait meghatározzák

A Céh –röl írottak

Amelyek a Magyar Lexikon alapján a következök

A Céh keletkezéséröl :

A Céh-ség a 9. 10. században már Bizáncban, Itáliában a feudalizmus korabeli városaiban keletkezett.

A Céh kezdeti céljai :
Kézmüvesek nagy hatáskörrel rendelkező szakmánkénti önvédelmi szervezödései.

A Céh szervezetek hatásai :
A céh szervezetek MEGHATÁROZÓ részei voltak egyes országok fejlödésének. Elömozdították azok növekedését. A szakmai hozzáértés, tudás megszerzéséért, tekintélyéért, elismertségéért rendkívül sokat tettek. A kontárokat kizárták.

A Céh –szerü szervezetek ma :
A fogalom használata az eredeti pozitív eredmények és célok továbbvitele céljából, öröklödött. Hasonló fogalom, ma a KAMARA. ( például, mint Ügyvédi Kamara).

SZAKMAI ÉS EMBERI JÓHÍRÜNK A CÉGÉRÜNK.

 

Hírek rólunk:

 • 0107.2011 Nincs bagatell eset!
  Az életben nincs két egyforma eset. Az esetek a legtöbbször egyszerűnek látszanak. Szép és nehéz része a munkánknak a buktatókat már előre felismerni. Irodánk ezért mindig fejleszti, bővíti ismeretit, valódi kihivásnak tekintjük, mindig készen állunk...
 • 1908.2011 Sikerünk titka..
  Sikerünk titka, hogy használunk alkotó új módszereket, amelyeket ajánlani tudunk ügyfeleinknek, elegáns, szakszerű és nem "tucat" megoldásokat...
 • 2609.2009 Sokoldalúság..
  Kínálatunk sokoldalú, ügyfeleink számára mindig a feladatra, igényre szabott, az aktuális helyzet szerinti a legjobb...
 • 0410.2010 Kreativitás..
  Gondolunk az összes problémára hogy nyugodtan megbízhassanak, mert mi tudjuk, hogyan kell segíteni, megoldani gondjaikat..
 • 1611.2011 Ügyfélkörünk...
  Nagy számú sikeres ügyfélkörünk van, ami bizonyosan kiváló ajánlólevél!

 

 

 

 

MINDENT EGY HELYEN !

cégalapitás, cégmódositás, cégmegszüntetés, céges perek, vállalkozás alapításának, módosításának, megszüntetésének, vételének, bejegyzésének mestere, cégmester, céhmester

cehmester.hu !  

 

 

 

konzultáció Konzultáció, hogy kölcsönösen értse mindenki a problémát.

 

egyeztetés Egyeztetés, hogy mindenki tudja a feladatát.

 

szerzödes Szerzödés, hogy mindenki biztosítva legyen az eredményröl.

 

Ez a www.cehmester.hu ! Ne feledje felhívni!

+36 20 454 9009